Milieu


Onze woningen van innovatieve houtbouw worden duurzaam en liefst nog beter dan de laatste “BENG” norm = Bijna Energie-Neutrale Gebouwen.
Hierdoor kan warmte in de winter en koude in de zomer in de woningen goed vastgehouden worden.
De huizen zijn daarbij te vergelijken met een soort thermoskan.
De omhulling van vloer, wanden en dak heeft een hoge temperatuurisolatie.
Er zijn nog een aantal aspecten voor de bouw uit te zoeken.

Milieu aspecten voor onze woningen onderzoeken:

•  Door zoveel mogelijk passief bouwen proberen we de installaties tot een minimum te beperken. (zie afbeelding).
•  Vanaf het begin was er een voorkeur voor toepassing van houtbouw (HoutSkeletBouw of CrossLaminatedTimber): circulair, milieubewust, luchtdicht, geluidsdicht en bijzonder maatvast.
Geprefabriceerd onder optimale condities. Geassembleerd en van een isolatieschil voorzien op de bouwplaats.
Gaandeweg in het proces hebben we deze wens helaas grotendeels los moeten laten.
Vanuit kostenoogpunt worden negen woningen 1,2,3,4,5,6,9,10,11 en 12 nu “traditioneel” gebouwd met kalkzandsteen binnenmuren en breedplaat verdiepingsvloer. Vier woningen worden in CLT gebouwd. Nummers 7,8,13 en 13a.
• Gebruik van Triple HR+++ beglazing (of HR++).
• Een goede interieur-ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu en bijbehorend CO2 niveau, waarvoor een warmte terugwin (WTW) installatie met zomernachtventilatie noodzakelijk is. De inzet van een comfortunit voor topkoeling en inlaatfiltering onderzoeken. Belangrijk is dat het eigen energieverbruik van de installatie laag is.
• Doel is alle elektriciteit zelf op te wekken met PV zonnepanelen op de daken van woningen en de ontmoetingsruimte. Dit wordt “nul-op-de-meter” genoemd.
• De warmtepomp installatie wordt van het type water/water met individuele grondcollector(s). Er is niet gekozen voor lucht/water units omdat de verdamper met ventilator buiten de woning geluid maakt en een deel van de kleine tuintjes bezet.
• IR Warmtestralers in leefruimtes als bijverwarming of hoofdverwarming.
• Inzet van domotica om met een smart home het energieverbruik te minimaliseren.

Milieu aspecten voor ons erf onderzoeken:

om dit zo milieubewust mogelijk te maken:
•  Overwegen om zonnepaneel daken boven de parkeerplaatsen aan te brengen.
•  Een aantal laadpunten voor eMobility.
•  Zo weinig mogelijk harde bestrating.
•  De hemelwaterafvoer is bovengronds voorzien richting een centrale berging op het erf, geschikt om planten water te geven.
•  Schaduwplekken voorzien middels hogere begroeiing.

Naar: Boserf