Milieu


Onze woningen van innovatieve houtbouw worden duurzaam en liefst nog beter dan de laatste “BENG” norm = Bijna Energie-Neutrale Gebouwen.
Hierdoor kan warmte in de winter en koude in de zomer in de woningen goed vastgehouden worden.
De huizen zijn daarbij te vergelijken met een soort thermoskan.
De omhulling van vloer, wanden en dak heeft een hoge temperatuurisolatie.
Er zijn nog een aantal aspecten voor de bouw uit te zoeken.

Milieu aspecten voor onze woningen onderzoeken:

•  Door zoveel mogelijk passief bouwen proberen we de installaties tot een minimum te beperken. (zie afbeelding).
•  Voorkeur voor toepassing van houtbouw (HoutSkeletBouw of CrossLaminatedTimber): circulair, milieubewust, luchtdicht, geluidsdicht en bijzonder maatvast.
Geprefabriceerd onder optimale condities. Geassembleerd en van een isolatieschil voorzien op de bouwplaats.
• Gebruik van Triple HR+++ beglazing (of HR++).
• Een goede interieur-ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu en bijbehorend CO2 niveau, waarvoor een warmte terugwin (WTW) installatie met zomernachtventilatie noodzakelijk is. De inzet van een comfortunit voor topkoeling en inlaatfiltering onderzoeken. Belangrijk is dat het eigen energieverbruik van de installatie laag is.
• De installatie van een douchewater warmteterugwinning onderzoeken.
• Doel is de elektriciteit zoveel mogelijk zelf op te wekken met PV zonnepanelen op de daken van woningen en de ontmoetingsruimte.
• De warmtepomp installatie, indien nodig, liefst van het type water/water met aardwarmte sonde(s) of grondcollector(s) individueel of collectief met buffervaten. Lucht/water units hebben een verdamper met ventilator buiten de woning.
• IR Warmtestralers in leefruimtes als bijverwarming of hoofdverwarming.
• Inzet van domotica om energieverbruik te minimaliseren.

Milieu aspecten voor ons erf onderzoeken:

om dit zo milieubewust mogelijk te maken:
•  Ovewegen om zonnepaneel daken boven de parkeerplaatsen aan te brengen.
•  Een aantal laadpunten voor eMobility installeren. 5x?
•  Zo weinig mogelijk harde bestrating
•  De hemelwaterafvoer is bovengronds voorzien richting een centrale berging op het erf, geschikt om planten water te geven.
•  Schaduwplekken voorzien middels hogere begroeiing.

Naar: Boserf