Boserf

is een kleinschalig nieuwbouw woonproject met 13 huizen in Veldhoven-Zilverackers.
Alle 13 woningen zijn duurzaam en energieneutraal, daartoe krijgen ze vloerverwarming én vloerkoeling.
De combinatie van een bodemwarmtepomp én een afgestemd aantal zonnepanelen wekt de noodzakelijke hernieuwbare groene energie op. Zo ben je klaar voor een duurzame toekomst en bespaar je op de energielasten!
Zie ook onze verkoop-site.
Bekijk hier de locatie Boserf van boven af.


Leuk oud worden…..

dat was de insteek waarmee we als 4 zestigers zijn gestart in mei 2020.
Vanuit deze gedachte zijn we op zoek gegaan naar wat voor ons “leuk oud worden” betekent en zijn uitgekomen op de drie kernwoorden: Sociaal, Vitaal en Groen

De eerste leden

Aanvankelijk dus bedoeld voor senioren, maar dit is gaande het project losgelaten….  
Het was voor ons verrassend hoeveel jongere mensen ons concept ook omarmen en leuk willen leven en wonen door dingen samen te doen.
Stedenbouwkundig plan


We hebben sinds dat roerige voorjaar 2020 niet stilgezeten, inmiddels zijn de grote lijnen van het stedenbouwkundige plan voor Boserf ontwikkeld! 
En dit is het resultaat!Het erf krijgt een driehoekig erf, zoals in veel Brabantse dorpskernen gebruikelijk was in deze regio.
De huizen liggen met de voordeuren aan het gemeenschappelijke erf waar je elkaar spontaan tegenkomt en waar je klaar staat voor elkaar.
De (kleine) tuintjes liggen aan de achterzijde van het huis waardoor er ook privacy kan zijn.
Want hoewel het sociale aspect één van onze uitgangspunten is, vinden we het behoud van de eigen privacy net zo belangrijk.  

In het geval van Boserf hoefde er niet meer gezocht te worden naar een geschikte locatie. Die is er namelijk al! Het plan voor 13 huizen komt te liggen in Veldhoven aan de Eindhovensebaan.
Boserf maakt deel uit van het “Bosackers-gehucht” met Land’s-Heeren als hoofdontwikkelaar en ligt aan de rand van het nieuwbouwplan Zilverackers, Daar bouwt Veldhoven 2000 nieuwe woningen. Zie ook de gemeenteplanning voor alle nieuwbouw wijken.
Dus met alle gemakken van een nieuwe woonwijk, maar we krijgen ook de rust en stilte van een wandelbos wat tegenover Boserf ligt! 

Boserf aan de noordzijde opgenomen in het Land’s Heeren bouwproject “Bosackers”


Stichting KilimanjaroWonen

helpt ons als CPO bij de realisatie van het woonproject Boserf en werkt voor het ontwerp nauw samen met MAG architecten en voor de projectbegeleiding met Wijontwikkelensamen.
Om het Collectief Particulier Opdrachtgeversschap te starten hebben we in october 2020 de “Vereniging CPO Boserf” opgericht, statutair gevestigd in Veldhoven onder KvK 80657281.

Kilimanjarowonen levert professionele begeleiding vanaf het prille begin tot en met de oplevering van het wooncomplex. Ze vragen daarvoor “vriend van Kilimanjaro” te zijn.
Ook als er al gewoond wordt is er regelmatig contact om te horen hoe het gaat en om eventueel nazorg te verlenen.
Door het intensieve CPO traject leren mensen elkaar al goed kennen vóór ze in hun project gaan wonen. Je leert samen beslissingen te nemen, en dat gaat ook door als je er eenmaal samen woont.
Daartoe gebruiken we de sociocratische vergadermethode. Inmiddels hebben we al mogen ervaren hoe deskundig hun ondersteuning is.

De woonwensen van de toekomstige bewoners zijn via enquêtes onderzocht en ook hoeveel ze kunnen en willen betalen voor hun toekomstige woning. Ook wensen zoals uitzicht, bezonning, daglicht zijn meegenomen.
Bij vraaggericht ontwikkelen wordt vanaf het begin gewerkt met varianten om duidelijk te maken wat de consequenties zijn van bepaalde keuzen. Er wordt ontworpen op basis van woonwensen en budget, en uiteraard wordt er ook rekening gehouden met veel externe randvoorwaarden. De definitieve verkaveling ligt vanaf april 2021 vast.

Bouwwijze Boserf

De architectuur van de verschillende gebouwen is landelijk, in een eigentijdse vertaling.
De toekomstige bewoners hebben veel inspraak bij de keuze van vormgeving en materiaalgebruik van de woning. Het is echter wel uitdrukkelijk de bedoeling om ‘eenheid in verscheidenheid’ tot stand te brengen, met name voor wat betreft de architectuur.
Alle woningen krijgen een lage goothoogte.
Gekozen is voor kleine privé tuinen: lekker knus en minder onderhoud.


Het plan bestaat uit:
+ 5 erfwoningen, 2 en 3 onder één dak
+ 3 woningen onder één dak
+ 1 woning aan ontmoetingsruimte
+ 4 vrijstaande woningen
+ gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
+ gemeenschappelijke berging


De 13 bewoners van de wijk bouwen als lid van de CPO gezamenlijk dus ieder hun eigen koopwoning.
De aanpak geeft de leden ook invloed op het ontwerp van de woning en het erf, waarbij de
vroegtijdige instappers natuurlijk het meest kunnen inbrengen. Samen regelen we veel zaken zelf en daardoor zijn de bouwkosten met de CPO ca 10% lager.

Zuidzijde


Stand van zaken nu

Gedurende de “voorlopig ontwerp” fase (VO), tot april 2021, is het plan nog verder ontwikkeld.
De ontmoetingsruimte is gedetailleerd en de bergingen die daar oorspronkelijk gepland waren zijn nu tussen nr. 3 en 4 in de erfwoningen als één gezamenlijke berging ondergebracht.
Door deze verschuiving werd een extra woning aangrenzend aan de ontmoetingsruimte.(nr.13) mogelijk en door de vervanging van één schuurwoning ook een klein type bungalow (nr. 7)
Het VO is in november 2021 afgesloten en daarop is de fase “definitief ontwerp” (DO) gestart.
De DO tekeningen van deze site zijn gebruikt in de “aanvraag omgevingsvergunning”.
Op 21 juni 2022 heeft de gemeente de vergunning verleend. Deze is nu “onherroepelijk”.
We zijn nu bezig met de laatste loodjes voor de bouwstart in januari 2023.

Nieuwste layout

Op 16 maart 2021 heeft ons project het Veldhovens Weekblad gehaald.
Op 21 april is het bestemmingsplan Kransackerdorp waartoe ook Boserf hoort vastgesteld.
Op 12 juli 2021 hebben we de Reserveringsovereenkomst getekend.
Op 22 mei 2024 zijn de eerste woningen van ons project opgeleverd.
Rabobank heeft op 6 juni 2024 een CPO promotie artikel over Boserf: samen bouwen, leven én wonen in Veldhoven gepubliceerd.

Wij willen u ook ons zusterproject Zilverhof in Veldhoven onder de aandacht brengen.

Naar Foto’s , Blog Naar: SociaalVitaalGroen