Groen

Monumentale boomVerbinding met de groene natuur in al zijn aspecten is eigenlijk inherent aan ons bestaan als mens.
We zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, al is het bewustzijn daarvan vaak door allerlei oorzaken wat op de achtergrond geraakt.

De behoefte om dit te herstellen is groot en dit komt op allerlei manieren terug in ons plan. 


BOUW

De woningen krijgen uiteraard een zeer goede isolatie. Daardoor is een minimum aan installaties nodig.
Doel is bij voorkeur zo passief mogelijk te bouwen (zie afbeelding). De plannen voor duurzaam- en milieuvriendelijkheid woningen zijn te vinden onder: Milieu

ERF

Het centrale erf daagt uit tot activiteit. Er is een brede verbinding met het aangrenzende voedselbos. De kwaliteit van de natuurlijke omgeving wordt optimaal benut. Zowel functioneel als voor het oog.
Erfafscheidingen krijgen met zorg ontworpen natuurlijke materialen, waarbij lage afscheidingen van maximaal 1,8m hoogte de voorkeur hebben. Er is aandacht voor het creëren van privacy en het ontnemen van het directe zicht op auto’s in de parkeerhoven.
 
Berging en gebruik van regenwater in de groene zones verdient steeds meer aandacht.
Zo willen we minimale verharding met open bestrating van hoge kwaliteit toepassen om regenwater natuurlijk te laten infiltreren in de bodem. Grasbetontegels zijn hier een optie.
Alle hemelwater wordt via goten naar bergingen zoals wadi’s, infiltratiekratten of tanks, geleid. Deze worden vanaf de start in het ontwerp meegenomen. Aan de rand van Boserf komt een leegloopsysteem naar een watergang in de richting van de Poelenloop. Deze sloot geeft een fraaie erfafscheiding aan de west en zuid zijde. We sluiten daarmee aan op de regenwater inrichting van Huysackers/ Zilverackers.

Basis ontwerp Boserf met gemeente Veldhoven van september 2020:

Aanzicht op zuidzijde met sloot

Moodboard binnenerf

Bewoners voeren zelf voor een groot deel het onderhoud van de natuurlijke omgeving uit. Ook goed voor de gezondheid. De gemeente voert het complexe en grote onderhoud uit.
Het moet natuurlijk allemaal nog gerealiseerd worden, maar we hebben er wel al een voorstelling van gemaakt:

U

Vanaf het begin hebben we intensief met de gemeente samengewerkt voor de ontwikkeling en de inrichting van Boserf. De gemeente heeft hierbij het groene en landelijke karakter benadrukt. Gedeeltelijk met name richting het voedselbos geen tuinafscheidingen toepassen en alle overige tuinafscheidingen laag en natuurlijk te houden.

BEREIKBAARHEID

Auto’s kunnen op drie plaatsen het erf bereiken, maar het erf zelf blijft autovrij in het dagelijks gebruik.
Om de twee parkeerhoven staan hagen welke de auto’s grotendeels aan het zicht onttrekken en een vriendelijk aanzicht geven. Onderzocht wordt nog of parkeerdaken met PV panelen wenselijk en passend zijn.
In de parkeerstrategie is uitgegaan van maximaal 1 auto per huishouden, zodat we 6 plaatsen voor onze bezoekers beschikbaar hebben. Een deelauto wordt onderzocht.

De aangrenzende hoofdwegen ten noorden (Eindhovensebaan) en ten zuiden van de wijk worden smaller, krijgen een snelheidsbegrenzing van 30km/h en verhoogde kruisingen. De zuidelijke weg krijgt afzonderlijke voet en fietspaden. De Eindhovense weg krijgt een breedte van 6 meter inclusief fietspad.
Fietsers en voetgangers kunnen via verschillende paden Boserf bereiken. Ruim baan dus voor langzaam verkeer.

MOESTUIN

Onderdeel van het erf is een gezamenlijke moestuin. Er kan hier volop geëxperimenteerd worden met het telen (natuurlijk biologisch!) van voedsel.VOEDSELBOS

Westelijk van Boserf, onder de rij bomen, komt een strook gemeentelijk plantsoen.
De gemeente heeft hier de bestemming “Voedselbos” aan gegeven.
De bewoners van Boserf krijgen samen met de buren van het westelijk naastgelegen CPO project Ecodorp alle ruimte om dit te ontwikkelen. In kennis verhogende workshops wordt t.z.t. door de gemeente voorzien!

Ons erf met voedselbos

Terug naar home page: Boserf