Milieu


Alle Boserf woningen zijn duurzaam en energie neutraal gebouwd en voldoen ruimschoots aan de laatste “BENG” norm. (=Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
Het interieur houdt de warmte in de winter en koude in de zomer in de woningen goed vast.
De huizen zijn daarbij te vergelijken met een thermoskan omhulling voorzien van een hoge temperatuurisolatie van de vloer, de wanden en het dak.

Milieu aspecten voor de woningen:

 • Passief:
  Door zoveel mogelijk passief te bouwen proberen we de installaties tot een minimum te beperken. (zie afbeelding). Energieklasse A++++ (Nul op de meter).
 • Isolatie:
  De thermische isolatie is uitstekend met Rc waardes voor vloer >3,7, wand >4,7 en dak >6,3 m²K/W.
  De luchtdichtheid en isolatie garandeert een comfortabel interieur klimaat, alsook een uitstekende geluidsisolatie.
 • Houtbouw:
  Vanaf de start was er een voorkeur voor toepassing van houtbouw (HoutSkeletBouw of CrossLaminatedTimber): circulair, milieubewust, luchtdicht, geluidsdicht en bijzonder maatvast. Dit wordt in een fabriek onder optimale condities gefabriceerd, waarna het op de bouwplaats geassembleerd en van een isolatieschil voorzien wordt.
  Gaandeweg het ontwikkelproces hebben we deze wens helaas grotendeels los moeten laten. Vanuit kostenoogpunt worden alle woningen nu “traditioneel”, met kalkzandsteen binnenmuren en breedplaat verdiepingsvloer, gebouwd. Alleen nr 8 wordt nu nog in CLT gebouwd.
 • Beglazing:
  Uitgangspunt is nu “HR++” beglazing, omdat de extra besparing van “HR+++” minimaal is. Ten opzichte van dubbel glas is de besparing van “HR++”glas 70% en van “HR+++”glas 80%.
 • Ventilatie:
  Een goede interieur-ventilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu en bijbehorend CO2 niveau. Daarvoor is een warmte terugwin (WTW) installatie met zomernachtventilatie noodzakelijk. Met de Brinkflair zorgen we dat het eigen energieverbruik van de installatie laag is.
 • Zonnepanelen:
  Alle noodzakelijke elektriciteit voor verwarming, warmwater én het eigen verbruik wordt zelf opgewekt met PV zonnepanelen op de daken van de woningen. Dit heet “nul-op-de-meter”. Het aangenomen eigen verbruik is 3150kWh/jaar en 2700kWh/jaar voor tussenwoningen. Alle zonnepanelen van het type “in dak” worden vol doorgelegd over de daken. Dat integrale dakgebruik is mogelijk door vastlegging in de mandeligheids-vereniging, waarmee het mogelijk wordt om panelen gedeeltelijk ook op het dak van de buurman te plaatsen.
 • Warmtepomp:
  Onze water/water warmtepomp installatie krijgt individuele grondcollector(s) tot een diepte van 107 meter. Deze voorziet de woningen in de zomer ook van een (bijna) gratis koeling. Screens zijn daardoor niet noodzakelijk.
  In verband met onze kleine tuinen is niet gekozen voor het lucht/water type, omdat de grote buiten kasten met verdamper en ventilator teveel geluid maken.
  Bovendien levert een water/water warmtepompen een stuk meer hernieuwbare energie (hoger rendement/cop) en is de werking in het temperatuurgebied rondom de 0°C beter.
 • Hemelwater:
  De hemelwaterafvoer stroomt bovengronds richting een centrale wadi op het erf en naar koffers onder de parkeerplaatsen van 50.000 liter én een 5.000 liter tank, geschikt om planten water te geven.
 • Individuele inrichting:
  Individueel is het mogelijk nog voor slimme verwarming en besturing te kiezen:
  • IR Warmtestralers in leefruimtes als bijverwarming of hoofdverwarming in badkamers?
  • Inzet van domotica om met een smart home het energieverbruik te minimaliseren.

Milieu aspecten voor ons erf onderzoeken:

Ons erf kan nóg meer milieubewust gemaakt worden met:
•  Zonnepaneel daken boven de parkeerplaatsen inzetten?
•  Privé laadpunten voor eMobility, (de aansluitkabels zijn opgenomen in het plan)
•  Zo weinig mogelijk harde bestrating.
•  Schaduwplekken voorzien middels hogere begroeiing.

Naar: Boserf